Hakkımızda

Doku Biyoteknoloji A.Ş. 2006 yılından beri insan doku ve hücre ürün üretimi ile birlikte doku mühendisliği alanında hizmet sağlayan, insana fayda noktasında katma değer yaratan ürünler geliştirebilen bir Kök Hücre, Biyobanka ve Doku Mühendisliği şirketidir. 2021 yılı itibariyle Bilkent Üniversitesi Cyberpark Teknokenti haricinde yine Türkiye’nin başkentinde en son teknoloji ile donatılmış GMP onaylı bir tesis yatırımı yaparak, 12 ayrı hücresel ürün üretiminin yanı sıra, DOKUCELL™ markası altında; kordon kanı, kordon dokusu ve Türkiye’de ilk olarak sünnet derisi bankacılığı hizmeti de vermektedir. Doku Biyoteknoloji A.Ş., mevcut faaliyetlerinin yanı sıra, onkoloji, immünoloji ve dermatoloji alanında gen tedavilerine yönelik arge çalışmalarını İngiltere, Avrupa ve Amerika ile sıkı işbirliği içerisinde yürütmektedir.

Kendisini sadece bir hücre/doku depolama tesisi olarak görmeyen, teknolojik alt yapısı, yurt dışında saygın üniversitelerde eğitim ve uzmanlık almış doktora seviyesindeki tecrübeli multi-disipliner kadrosu, geniş kapsamlı hücre ürün üretim know-how bilgisine sahip olması, bankacılık ürünleri departmanının en tepesinde yıllarca kök hücre transplantasyonunda klinisyenlik yapmış tecrübeli bir uzman hematolog doktorun olması, doku mühendisliği alanındaki dinamizmi ve her şeyden önemlisi etik ve ahlaki ilkelere bağlılığı; yıllardır sağladığımız hizmet kalitesinin temelini oluşturmakla birlikte gelecekte de ihtiyaç duyulan hücre ve gen tedavi seçeneklerine hızlı ve kolay ulaşma noktasında avantajımızı açıkça ortaya koymaktadır.

KANADA Kan ve Doku Bankası’nın da tercih ettiği, Dünya’da sadece 9 adet üst teknoloji hücresel ürün depolama tesisinde var olan yeni nesil doku-hücre saklama tankını (Amerika Menşei, CHART™) bize emanet ettiğiniz kök hücrelerin güvenliğini garanti altına aldığımızdan emin olmak için Türkiye’de ilk defa biz kullanıyoruz.

Tesisimizin Mesul Müdür’ü Hematolog Uzman Doktor’umuzla ihtiyaç duyulan anda en doğru bilgi ve 30 yıllık klinisyenlik deneyimi ile ailelerin yanında oluyoruz.

Dünya’daki teknolojik ilerlemeleri ve doku mühendisliği alanında onay alan tedavi seçeneklerini en hızlı biçimde ülkemizdeki insanların tedavisi için sunan öncü bir kuruluş olmak için 7/24 çalışıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular?

Doku / Hücre kaç yıl saklanabilmektedir?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne (2005 tarihli) göre kordon kanlarının saklanma süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak Dünya’da yapılan çalışmalar bu sürenin 30 yıla kadar güvenli bir şekilde devam edebileceğini göstermektedir.

Kök hücrelerim kullanılamaz hale gelir mi, gelirse ne olur?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne göre, savaş gibi olağanüstü haller hariç diğer tabii afetler veya kusur nedeniyle kordon kanının veya doksunun kullanılamaz hale gelmesi ve kordon kanı veya kordon kanı saklanmış olan çocuğun veya birinci derece akrabasının (anne, baba ve kardeş) tıbbi ihtiyacının doğması halinde, DOKUCELL™ yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan uygun dokunun tedariki için gerekli her türlü işlemi yapmayı ve masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Çocuğumun kordon kanı veya dokusunun karışma olasılığı var mı?

Merkezimize gelen her doku/hücre ham ürünü spesifik ve bir kez daha tekrarlanmayan bir barkod sistemi ile kodlanır. Bu barkod sistemi hem karışma olasılığını ortadan kaldırır hem de kişisel verilen ilk andan itibaren gizliliğini sağlar. Ham ürün, ara ürün, son ürün ve bitmiş ürün basamaklarının tamamında bu barkodlama sistemi kullanılır ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gerçekleşen denetimler de geriye dönük olarak bu kodlamaya göre yapılır. Ürün karışma olasılığı ve ayrıca çapraz kontaminasyon riskini önlemek için merkezimizde dakika spesifik olmak üzere kayıtlar, yedeklemeler, kontrol ve onay basamaklarını içeren valide edilmiş SOP’ler ve bununla entegre edilmiş bilgisayarlı sistemler kullanılmaktadır. Ayrıca kriyojenik tankın depolandığı alana erişim için yetkilendirilmiş kişiler ile sınırlı olmak üzere 2 ayrı şifreli sisteme sahip geçiş sistemi oluşturulmuştur.

Saklama işlemi sonrasında nasıl bir bilgilendirme yapılıyor?

Üretim, depolama ve kalite kontrol analiz işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra “Kordon Kanı ve Kordon Dokusu Bankacılık Sertifikası” düzenlenerek aile dilerse mail üzerinden ya da hardcopy olarak adrese postalanabilmektedir. Bu sertifika içerisinde; bebeğe spesifik olarak belirlenmiş barkod numarası, işlenen ve saklamaya alınan doku bilgisi, kök hücre miktarı ve canlılık değeri yer almaktadır. Ayrıca bebeğinize ait barkod bilgileri ile giriş yaparak, bebeğinizin tüm bilgilerine 7/24 ulaşabileceğiniz mobile aplikasyon sistemimiz de bulunmaktadır.