Çerez Aydinlatma Metni

Sizleri6698 sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu (“Kanun”), 5651 sayılıİnternet OrtamındaYapılanYayınlarınDüzenlenmesive Bu YayınlarYoluylaİşlenenSuçlarlaMücadeleEdilmesiHakkında Kanun vediğerbağlımevzuatlarauygun,web sitemizde(www.dokubiyoteknoloji.com)kullanıldığımızçereztürleri, kullanımamaçlarıveayarları, yönetilmesivesilinmesihakkındabilgilendirmekisteriz.

Çerezler, sitemiziziyaretettiğinizde, sitemizindahaverimliçalışmasınısağlayan, ihtiyacınızauygunvehızlıkişiselleştirilmişsayfalarısunan,tarayıcınızaracılığıylabilgisayarınıza, cep telefonuve tablet vd.mobilcihazınızakaydedilenküçükboyutlumetindosyalarıdır.

Çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizdeoluşur,süresine göre tarayıcının kapatılmasına kadar geçerli olan “geçici çerezler”, silinceye veya süreleri doluncaya kadar geçerli kalan “kalıcı çerezler” kullanılır.Sitemizceyerleştirilendoğrudan site sunucusunaait“birincitaraf”çerezlerilesitemizdışındaüçüncükişilerin size dahauygunhizmet, ürünveyatekliflersunabilmesiiçinbaşkasunuculartarafındanyerleştirilen“üçüncütaraf”çerezlerbulunmaktadır.

Sitemizde, sosyalağeklentilerdenfaydalanılmaktadır. Bu eklentilerileilgilisosyalağ size aitverilereulaşarakişleyebilirveilgilisosyalağdakihesabınızaaitverilerlebirleştirebilir.Sosyalağlarınkişiselverileriniziişlemeamacı, yöntemleri,süresineilişkindetaylıbilgialmakiçinilgilisosyalağlaraaitkişiselverilerinişlenmesipolitikalarınıinceleyin. 

Çerez türleri ve kullanım amaçları:

Zorunlu Çerezler: Sitemizin doğru çalışmasında zorunlu olan çerezler, güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Kimlik doğrulama, mevcut oturumbilgilerinin kaybolmaması için kullanılmaktadır.

İşlev Çerezleri: Site ziyaretçilerinin dil, metin font boyu vd. tercihlerinin hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgi toplayarak, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetleyen, hataların tespitinde kullanılan çerezlerdir.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Sitemiz veya diğeralanlarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş ortaklarımızla ziyaretçiye kişiselleştirilmiş reklam göstermek ve etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir.

Bilgisayar veya mobil cihazınız tarayıcıya ulaştığında, çerez verileriniotomatik olarak kabul eder ve ön tanımlar. Bu çerez bilgileri aşağıdadır:

Sağlayıcı İsmi Amacı Tipi Süresi
 

https://www.dokucell.com.tr

 
https://www.dokucell.com.tr  
 

https://www.dokucell.com.tr

 
https://www.dokucell.com.tr  
https://www.dokucell.com.tr  

Çerez                                                                                         Açıklama

Doku Biyoteknoloji gerekli gördüğü durumlarda,sitede çerezleri kullanımdan kaldırılabilir, türleri veya fonksiyonları değiştirebilir veya yenilerini ekleyebilir. Çerez değişiklikleri, güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ön tanımlı cihazınıza yerleştirilençerezleri, yerleştirilmesini istemiyorsanız, çerezlerin kullanımını reddedebilir, silebilir, erişime kapatabilirsiniz. Bu durumda bazı alanları, düzgün kullanamayabilirsiniz.

Çerezler ve diğer kişisel verilerinizin işlenmesihakkındadetaylıbilgiye,(www.dokubiyoteknoloji.com)adresindeyeralanDoku BiyoteknolojiKişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesiPolitikası’ndanulaşabilirsiniz.

Kişiselverileriniziyukarıdabelirtilenamaçlarıngerçekleştirilebilmesiilesınırlıvemevzuatauygunşekildetedarikçilerimiz, kanunenyetkilikamukurumlarıilepaylaşabiliriz

ÇerezlerinKullanımıveKontrolü

18 yaşınaltındaysanız,Sitemiziebeveynlerinrefakatialtındaziyaretediniz. EbeveynlerinrefakatiolmadanSitemizdekişiselveripaylaşmayınız. 

Çerezlerikullandığınız internet tarayıcıayarlarıüzerindenengelleyebilirveyasilebilirsiniz.Aşağıdafarklı internet tarayıcılarıüzerindençerezlerinkullanılmasınıengellemekveyasilmekiçinhangiadımlarınizlenmesigerektiğineilişkinbilgilerverilmektedir:

Bilgisayar;
• Internet Explorer->Araçlar -> İnternet seçenekleri ->Gizlilik->Ayarlar ->Tamam

  • Microsoft Edge->Üçnokta ->Ayarlar ->TemizlenecekÖğeleriSeç ->Tamam
  • Google Chrome->Ayarlar ->Gelişmiş ->Gizlilikvegüvenlik ->İçerikayarları ->Çerezler ->Tümçerezlerve site verileri -> Web Sitesi->Kaldır
  • Mozilla Firefox->Seçenekler ->GizlilikveGüvenlik->Geçmiş->Firefox ayarınıgeçmişiçinözelayarlarıkullansınolarakdeğiştirin ->Çerezlerigöster->Arama: alanına, çerezlerinisilmekistediğinizsiteninadınıyazın->Silmekistediğinizçerez(ler)iseçin ->Seçilenlerisil->Kapat
  • Safari->Tercihler ->Gizlilik ->Web SitesiVerilerini->Bir veyadahafazla web sitesiseçin -> Sil veyaTümünü Sil

Mobil;

Apple Cihazda;

“Ayarlar -> Safari ->Geçmişive Web SitesiVerilerini Sil” adımlarıiletaramageçmişiniziveçerezleritemizleyebilirsiniz.

Çerezlerisilipgeçmişinizitutmakiçin “Ayarlar -> Safari ->İleriDüzey -> Web SitesiVerileri ->Tüm Web SitesiVerilerini Sil” adımlarınıizleyebilirsiniz.

Siteleriziyaretederkengeçmişverilerinintutulmasınıistemiyorsanız;

“Safari ->Sitesimgesi -> Özel ->Bitti” adımlarınıizleyereközeldolaşımıaktif hale getirebilirsiniz.

“Ayarlar -> Safari ->TümÇerezleriEngelle” adımlarıileçerezleriengelleyebilirsiniz. Çerezleriengellediğinizdebazısitelerdüzgünçalışmayabilir.

Android Cihazda;

“Chrome uygulaması ->Ayarlar ->Gizlilik ->Taramaverilerinitemizle ->Çerezler, medyalisansları ve site verileri ->VerileriTemizle” seçeneğiileçerezleritemizleyebilirsiniz.

“Chrome Uygulaması ->Ayarlar -> Site Ayarları ->Çerezler” seçeneğiileçerezlereizinverebilirveyaengelleyebilirsiniz.

Diğer ana web tarayıcılarındabuişleminnasılyapılacağıhakkındadahafazlabilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresindebulabilirsiniz.Sitemizingeridebıraktığıtümçerezleriüçüncü parti yazılımlarla da silebilirsiniz.

 

Veri SahibiHakları

Kanunun “İlgilikişininhakları”nıdüzenleyen 11. maddesikapsamındakitaleplerinizi, ayrıntısınıwww.dokubiyoteknoloji.comadresindebulunan,Doku BiyoteknolojiKişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesiPolitikasındadüzenlendiğişekilde, BaşvuruFormunu, FormdabelirtilenadreslerüzerindenDoku Biyoteknoloji’aileterekyapabilirsiniz.Talebinizengeçotuzgüniçindeücretsizolaraksonuçlandırılır.Talebinizinkarşılanmasıayrıcabirmaliyetgerektirmesihalinde,KişiselVerileriKorumaKurulutarafındanbelirlenecektarifeyegöre,tarafınızdanücrettalepedilebilecektir.

Doku Biyoteknoloji A.Ş.

 

Adres:Yeni Bağlıca mah. Çambayırı Caddesi no:120/D Etimesgut / ANKARA

E Posta:erdal@dokubiyoteknoloji.com

Sıkça Sorulan Sorular?

Doku / Hücre kaç yıl saklanabilmektedir?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne (2005 tarihli) göre kordon kanlarının saklanma süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak Dünya’da yapılan çalışmalar bu sürenin 30 yıla kadar güvenli bir şekilde devam edebileceğini göstermektedir.

Kök hücrelerim kullanılamaz hale gelir mi, gelirse ne olur?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne göre, savaş gibi olağanüstü haller hariç diğer tabii afetler veya kusur nedeniyle kordon kanının veya doksunun kullanılamaz hale gelmesi ve kordon kanı veya kordon kanı saklanmış olan çocuğun veya birinci derece akrabasının (anne, baba ve kardeş) tıbbi ihtiyacının doğması halinde, DOKUCELL™ yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan uygun dokunun tedariki için gerekli her türlü işlemi yapmayı ve masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Çocuğumun kordon kanı veya dokusunun karışma olasılığı var mı?

Merkezimize gelen her doku/hücre ham ürünü spesifik ve bir kez daha tekrarlanmayan bir barkod sistemi ile kodlanır. Bu barkod sistemi hem karışma olasılığını ortadan kaldırır hem de kişisel verilen ilk andan itibaren gizliliğini sağlar. Ham ürün, ara ürün, son ürün ve bitmiş ürün basamaklarının tamamında bu barkodlama sistemi kullanılır ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gerçekleşen denetimler de geriye dönük olarak bu kodlamaya göre yapılır. Ürün karışma olasılığı ve ayrıca çapraz kontaminasyon riskini önlemek için merkezimizde dakika spesifik olmak üzere kayıtlar, yedeklemeler, kontrol ve onay basamaklarını içeren valide edilmiş SOP’ler ve bununla entegre edilmiş bilgisayarlı sistemler kullanılmaktadır. Ayrıca kriyojenik tankın depolandığı alana erişim için yetkilendirilmiş kişiler ile sınırlı olmak üzere 2 ayrı şifreli sisteme sahip geçiş sistemi oluşturulmuştur.

Saklama işlemi sonrasında nasıl bir bilgilendirme yapılıyor?

Üretim, depolama ve kalite kontrol analiz işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra “Kordon Kanı ve Kordon Dokusu Bankacılık Sertifikası” düzenlenerek aile dilerse mail üzerinden ya da hardcopy olarak adrese postalanabilmektedir. Bu sertifika içerisinde; bebeğe spesifik olarak belirlenmiş barkod numarası, işlenen ve saklamaya alınan doku bilgisi, kök hücre miktarı ve canlılık değeri yer almaktadır. Ayrıca bebeğinize ait barkod bilgileri ile giriş yaparak, bebeğinizin tüm bilgilerine 7/24 ulaşabileceğiniz mobile aplikasyon sistemimiz de bulunmaktadır.