Bankacılık

Otolog Bankacılık


Bebeğinizin kordon kanının, kordon dokusunun ve sünnet derisinin sadece bebeğiniz veya aileniz için kullanılmak üzere saklanması işlemidir. Bu işlemi seçtiğiniz takdirde bebeğinize ait tüm kişisel bilgiler, laboratuvar analiz sonuçları da dahil olmak üzere gizlilikle merkezimizde saklanır. Otolog bankacılık kararı sonrasında aileden işlem ücreti ve yıllık aidat ödemesi talep edilir.


Allojenik Bankacılık

Bebeğinize ait kordon kanı, kordon dokusu ve sünnet derisinin tamamiyle başka ihtiyacı olan kişiler için kullanıma sunulmasına onay verdiğiniz ve herhangi bir hak veya maddi talepte bulunmadığınızı taahhüt ettiğiniz bankacılık işlemidir. Allojenik bankacılık tamamiyle kendi rızanız ve onamınız doğrultusunda gerçekleştirilen bir bağış işlemidir. Dolayısıyla sizden hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Bağış yapılan kordon kanında HLA (doku uyumluluk parametreleri) testleri çalışılarak, Kordon Kanı Bankacılık Yönetmeliği gereği sonuçlar T.C. Sağlık Bakanlığı Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Birimi’ne iletilir. Böylelikle, gerektiğinde ihtiyaç sahibi hastalar için bağış yapılmış olan kordon kanı Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde kullanılabilir. Hem alıcı hem de verici bilgileri gizlilikle merkezimizde saklı tutulur.


Karma Bankacılık

Bebeğinize ait kordon kanı, kordon dokusu ve sünnet derisini hem kendi bebeğiniz ve ailenizdeki bireyler için hem de başka ihtiyacı olan kişilerin kullanımına sunulmasıdır.

https://www.dokucell.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/ubezpieczenia.jpg

Sıkça Sorulan Sorular?

Doku / Hücre kaç yıl saklanabilmektedir?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne (2005 tarihli) göre kordon kanlarının saklanma süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak Dünya’da yapılan çalışmalar bu sürenin 30 yıla kadar güvenli bir şekilde devam edebileceğini göstermektedir.

Kök hücrelerim kullanılamaz hale gelir mi, gelirse ne olur?

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne göre, savaş gibi olağanüstü haller hariç diğer tabii afetler veya kusur nedeniyle kordon kanının veya doksunun kullanılamaz hale gelmesi ve kordon kanı veya kordon kanı saklanmış olan çocuğun veya birinci derece akrabasının (anne, baba ve kardeş) tıbbi ihtiyacının doğması halinde, DOKUCELL™ yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan uygun dokunun tedariki için gerekli her türlü işlemi yapmayı ve masraflarını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Çocuğumun kordon kanı veya dokusunun karışma olasılığı var mı?

Merkezimize gelen her doku/hücre ham ürünü spesifik ve bir kez daha tekrarlanmayan bir barkod sistemi ile kodlanır. Bu barkod sistemi hem karışma olasılığını ortadan kaldırır hem de kişisel verilen ilk andan itibaren gizliliğini sağlar. Ham ürün, ara ürün, son ürün ve bitmiş ürün basamaklarının tamamında bu barkodlama sistemi kullanılır ve Sağlık Bakanlığı nezdinde gerçekleşen denetimler de geriye dönük olarak bu kodlamaya göre yapılır. Ürün karışma olasılığı ve ayrıca çapraz kontaminasyon riskini önlemek için merkezimizde dakika spesifik olmak üzere kayıtlar, yedeklemeler, kontrol ve onay basamaklarını içeren valide edilmiş SOP’ler ve bununla entegre edilmiş bilgisayarlı sistemler kullanılmaktadır. Ayrıca kriyojenik tankın depolandığı alana erişim için yetkilendirilmiş kişiler ile sınırlı olmak üzere 2 ayrı şifreli sisteme sahip geçiş sistemi oluşturulmuştur.

Saklama işlemi sonrasında nasıl bir bilgilendirme yapılıyor?

Üretim, depolama ve kalite kontrol analiz işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra “Kordon Kanı ve Kordon Dokusu Bankacılık Sertifikası” düzenlenerek aile dilerse mail üzerinden ya da hardcopy olarak adrese postalanabilmektedir. Bu sertifika içerisinde; bebeğe spesifik olarak belirlenmiş barkod numarası, işlenen ve saklamaya alınan doku bilgisi, kök hücre miktarı ve canlılık değeri yer almaktadır. Ayrıca bebeğinize ait barkod bilgileri ile giriş yaparak, bebeğinizin tüm bilgilerine 7/24 ulaşabileceğiniz mobile aplikasyon sistemimiz de bulunmaktadır.